In Den Haag is het nu 16.35 uur
Telephone

Den Haag    +31 70 310 50 70

Amsterdam +31 20 333 92 80

Message Map

Openen in Google Maps

Parkhaghe
Parkstraat 20
2514 JK  Den Haag
Nederland

Amsterdam Locatie Den Haag

Openen in Google Maps

World Trade Center
H-Toren, 17e verdieping
Zuidplein 140
1077 XV  Amsterdam
Nederland

Hamelink & Van den Tooren - Tax lawyer

EN | NL

Disclaimer

Toepasbaarheid

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de website en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik.

Ondanks de permanente zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, kan Hamelink & Van den Tooren op geen enkele wijze instaan, noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hamelink & Van den Tooren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Privacy statement

Hamelink & Van den Tooren gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website. Alle gegevens die door deze website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Intellectueel eigendom

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van de website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hamelink & Van den Tooren.

Indien u vragen heeft over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Pauline de Bruin per email: Pauline@hamelinktooren.com of telefonisch op +31 (0)70 310 50 70.